Afzal Ahsan Randhawa
ﺍَﮐﮭﺎﮞ ﮬﻮﺭ ، ﺳﺰﺍﻭﺍﮞ ﻣﻨﮕﻦ

نظم ۔۔۔ یوسف خالد

September 23, 2017 Rashid Javed Ahmed 0

یوسف خالد ﺍَﮐﮭﺎﮞ ﮬﻮﺭ ، ﺳﺰﺍﻭﺍﮞ ﻣﻨﮕﻦ ﺳﮍﺩﯾﺎﮞ ، ﺑﻠﺪﯾﺎﮞ ﺭﺍﮬﻮﺍﮞ ﻣﻨﮕﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺳﮑھ ﺩﯼ ﺟﮭﻮﻟﯽ ﺩُﮐﮭﺎﮞ ﺩﺍ ، ﺳﺮﻧﺎﻧﻮﺍﮞ ﻣﻨﮕﻦ ﯾﺎﺩﺍﮞ ﺳﻨﮓ […]

1 2 3 4